Yeni Doğan Çocuk Parası Alma Şartları 2024

dogumparasi

Yeni Doğan Çocuk Parası, yeni doğmuş bir çocuğun ailesine verilen bir sosyal yardımdır. Bu yardım, çocuğun sağlık, eğitim ve bakım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Kimlerin bu parayı alabileceği, ne kadar süreyle alınabileceği ve başvuruda gereken belgeler gibi konular da önemlidir. Bu blog yazısında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı çalışanlar ve bağımsız çalışanlar için farklı şartları ve başvuru sürecini ele alacağız. Yeni doğan çocuk parası hakkında bilgi edinmek ve doğru başvuru yapmak isteyen herkes için bu rehber yazıyı hazırladık.

Yeni Doğan Çocuk Parası Nedir?

Yeni Doğan Çocuk Parası, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan bir çocuk yardımıdır. Bu yardım, doğum yapan veya doğum gerçekleştiren ebeveynlere verilir ve çocuğun doğumundan sonra 6 aylık periyotlar halinde ödenir. Yeni Doğan Çocuk Parası, ailenin maddi durumunu destekleyerek çocuğun bakımı ve ihtiyaçları için bir katkı sağlamayı amaçlar.

Yeni Doğan Çocuk Parası almak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. İlk olarak, çocuğun babası veya annesi olmanız gerekmektedir. Ayrıca, SGK’ya bağlı sigortalı bir işte çalışıyor olmanız veya bağımsız çalışan biri olmanız gerekmektedir. Yani, sigortalı olmayan bir işte çalışıyorsanız veya hiç çalışmıyorsanız bu yardımdan faydalanmanız mümkün değildir.

-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

-Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttı

Emzirme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartıyla (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenerek Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilir. 2020 yılı için bu rakam 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL, 2022 yılı için 316 TL ve 2023 yılı için 520,00 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Kimler Yeni Doğan Çocuk Parası Alabilir?

Yeni doğan çocuk parası, ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Bu programdan faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir.

İlk olarak, yeni doğan çocuk parasından yararlanabilmek için çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca çocuğun anne veya babasının Türkiye sosyal güvenlik sistemi kapsamında çalışıyor olması da bir diğer önemli şarttır.

Yeni Doğan Çocuk Parası Ne Kadar Süre Alınabilir?

Yeni doğan çocuk parası, Türkiye’de doğan her çocuk için devlet tarafından annelere ve babalara verilen bir maddi destektir. Bu destek, çocuğun doğduğu tarihten itibaren belli bir süre boyunca alınabilir.

Yeni doğan çocuk parası ne kadar süre alınabilir? Bu sorunun cevabı, SGK’ya bağlı çalışanlar ve bağımsız çalışanlar için farklılık gösterir. SGK’ya bağlı çalışanlar, çocuğun doğum tarihinden itibaren 24 ay boyunca çocuk parası alma hakkına sahiptirler. Bu süre, çocuğun yaşı 24 ayı doldurduktan sonra sona erer.

Bağımsız çalışanlar ise çocuklarının doğum tarihinden itibaren 12 ay boyunca çocuk parası alabilirler. Bu süre, çocuğun yaşı 12 ayı doldurduktan sonra sona erer. Ancak, bağımsız çalışanların çocukları için çocuk parası alabilmeleri için belli bir gelir düzeyini aşmamaları gerekmektedir.

 • SGK’ya bağlı çalışanlar çocuk parası alabilmek için:
  • Doğum tarihinden itibaren 24 ay içinde başvuru yapmalıdırlar.
  • Çocukları için herhangi bir başka devlet desteği almamış olmalıdırlar.
 • Bağımsız çalışanlar çocuk parası alabilmek için:
  • Doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde başvuru yapmalıdırlar.
  • Gelir düzeyi belirli bir sınırı aşmamalıdır.
Çalışan Tipi Çocuk Parası Alma Süresi
SGK’ya Bağlı Çalışanlar 24 ay
Bağımsız Çalışanlar 12 ay

SGK’ya Bağlı Çalışanlar İçin Şartlar Nelerdir?

 • Kimler SGK’ya Bağlı Çalışanlar Kapsamında Değerlendirilir?
 • SGK’ya Bağlı Çalışanlar İçin Hangi Şartlar Aranır?
 • SGK’ya Bağlı Çalışanlar İçin Yeni Doğan Çocuk Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK’ya bağlı çalışanlar için şartlar, yeni doğan çocuk parası almaya hak kazanabilmek için belirlenmiş kurallardır. Bu şartları yerine getiren çalışanlar, çocuklarının doğumundan sonra devlet desteği alabilirler.

Emzirme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

Kimler SGK’ya Bağlı Çalışanlar Kapsamında Değerlendirilir?

SGK’ya bağlı çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak sigortalı bir işte çalışan kişilerdir. Yani, herhangi bir işverene bağlı olarak çalışan ve sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen bireyler sgk’ya bağlı çalışanlar kapsamında değerlendirilir. Bunlar genellikle maaşlı olarak işçi statüsünde çalışan kişilerdir.

SGK’ya Bağlı Çalışanlar İçin Hangi Şartlar Aranır?

SGK’ya bağlı çalışanların yeni doğan çocuk parası alabilmesi için belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Şart Açıklama
Çalışma Süresi Şartı SGK’ya bağlı çalışanların, doğumdan önceki son 300 gün içerisinde en az 90 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir.
Aktif Sigortalı Olma Şartı Çalışanın, doğum tarihinde hala aktif sigortalı konumunda olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, işten ayrılmamış ve sigortasız kalmamış olmalıdır.
Doğum Eventüelinde Süreklilik Şartı Doğumdan sonraki 1 yıl içerisinde, çocuk sahibi olan çalışanın sigortalılığı devam etmelidir. Sigortalılık devam etmediği takdirde yeni doğan çocuk parası alınamaz.

SGK’ya Bağlı Çalışanlar İçin Yeni Doğan Çocuk Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK’ya bağlı çalışanlar için yeni doğan çocuk parası başvurusu, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yapılmalıdır. Başvuru işlemi, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapılarak gerçekleştirilir. Başvuruda, çocuğun doğum belgesi, annenin kimlik belgesi, babanın kimlik belgesi ve çalışma durumunu kanıtlayan belgeler talep edilir. Başvurunun eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir.

Bağımsız Çalışanlar İçin Şartlar Nelerdir?

Bağımsız çalışanlar, kendilerine ait işlerini yapıp, gelir elde etmek için çalışan kişilerdir. Yani bağımsız çalışanlar, kurumsal bir şirkete bağlı olmadan, kendi işlerini yapan girişimcilerdir. Bu nedenle, yasalarla belirlenen bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bağımsız çalışanlar için şartlar, genellikle sosyal güvenlik kurumları tarafından belirlenir. Bu şartları yerine getirmek, bağımsız çalışanlar için önemlidir çünkü sağlık hizmetleri, emeklilik ve doğum yardımları gibi sosyal güvenlik haklarından faydalanabilmelerini sağlar.

Bağımsız çalışanlar için şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Ticari Sicil Kaydı: Bağımsız çalışanlar, ticari faaliyetlerini yürütebilmek için öncelikle ticari sicil kaydını yapmalıdır. Ticari sicil kaydı, işletmenin varlığını ve faaliyet gösterdiğini kanıtlar.
 • Vergi Mükellefiyeti: Bağımsız çalışanlar vergi mükellefi olmalıdır. Vergi mükellefiyeti, işletmenin gelirlerini beyan etmeyi ve vergilerini düzenli olarak ödemeyi gerektirir.
 • Sosyal Güvenlik Primi Ödemesi: Bağımsız çalışanlar, sosyal güvenlik primlerini düzenli olarak ödemelidir. Bu primler, sağlık hizmetleri, emeklilik ve doğum yardımları gibi sosyal güvenlik haklarının kazanılmasını sağlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Bağımsız çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamalıdır. Kendi iş yerlerinde güvenli bir ortam sağlamak ve çalışma koşullarını iyileştirmek, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için önemlidir.
 • Uygun İşyeri: Bağımsız çalışanlar, işlerini yürütebilecekleri uygun bir işyerine sahip olmalıdır. İşyeri, çalışanın verimliliğini artırmak ve müşterilere profesyonel bir hizmet sunmak için önemlidir.
Gereklilikler Açıklamaları
Ticari Sicil Kaydı İşletmenin varlığını ve faaliyet gösterdiğini kanıtlar.
Vergi Mükellefiyeti İşletmenin gelirlerini beyan etmeyi ve vergilerini düzenli olarak ödemeyi gerektirir.
Sosyal Güvenlik Primi Ödemesi Sağlık hizmetleri, emeklilik ve doğum yardımları gibi sosyal güvenlik haklarının kazanılmasını sağlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için önemlidir.
Uygun İşyeri Verimliliği artırmak ve müşterilere profesyonel bir hizmet sunmak için önemlidir.

Yeni Doğan Çocuk Parası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yeni doğan çocuk parası, Türkiye’de çocuk sahibi olan ailelere verilen maddi desteklerden biridir. Bu destekten faydalanabilmek için bazı belgeleri temin etmek gerekmektedir. İşte yeni doğan çocuk parası için gerekli olan belgeler:

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Yeni doğan çocuk parası başvurusu yapacak olan anne veya baba, nüfus cüzdanlarının fotokopilerini hazırlamalıdır. Bu belge, çocuğun ebeveynlerinin kimlik bilgilerini içermektedir.

2. Doğum Raporu: Yeni doğan çocuk parası başvurusu yaparken doğum raporu da sunulmalıdır. Bu rapor, çocuğun doğum tarihini ve sağlık bilgilerini içermektedir. Doktor tarafından düzenlenen doğum raporu, resmi bir belge olarak kabul edilmektedir.

3. Aile Birleşimi Belgesi: Eğer çift, evli değilse ve çocuk babanın soyadını alacaksa, aile birleşimi belgesi de sunulmalıdır. Bu belge, çocuğun babasıyla olan bağını kanıtlamaktadır.

Belge Adı Gerekli Mi?
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Evet
Doğum Raporu Evet
Aile Birleşimi Belgesi Evet (Eğer çift evli değilse ve çocuk babanın soyadını alacaksa)

Yeni Doğan Çocuk Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni doğan çocuk parası, Türkiye’de doğum yapan ailelere devlet tarafından sağlanan bir yardımdır. Bu yardım, ailelerin bebeği dünyaya getirdikten sonra maddi destek sağlamak amacıyla verilir. Yeni doğan çocuk parası başvurusu yapmak oldukça kolaydır ve ailelerin bu yardımdan yararlanması için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Peki, yeni doğan çocuk parası başvurusu nasıl yapılır?

Yeni doğan çocuk parası başvurusu için öncelikle anne veya baba TC kimlik numarası ile PTT şubesine gitmelidir. Başvurunun yapılabilmesi için en geç doğum tarihinden itibaren 1 yıl geçmemiş olmalıdır. Başvuru için gerekli olan evraklar ise şu şekildedir:

 • Kimlik belgesi (anne ve baba için)
 • Doğum belgesi
 • SGK’ya bağlı çalışıyorsanız, iş yerinden alınmış çalışma belgesi
 • Banka hesap bilgileri

Başvurunun yapılmasının ardından, başvurunun incelenmesi ve onaylanması süreci başlar. Başvurunun sonucu, başvuru yapıldıktan sonra belirli bir süre içinde SMS veya e-devlet üzerinden bildirilir. Onaylanan başvuruların ardından çocuğun doğum tarihinden itibaren her ay düzenli olarak çocuk parası ödenir.

Yeni doğan çocuk parası başvurusunun yapılması oldukça önemlidir çünkü bu yardım, ailelere maddi anlamda büyük bir destek sağlar. Başvuruyu doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmak, başvurunun daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu nedenle, başvuru yaparken gerekli belgelerin tamamının yanınızda olduğundan emin olmalısınız.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir