İş Göremezlik Ödeneği Ne Kadar? Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? 2024

IMG 0005

İş Görmezlik Ödeneği: Alınması, Miktarı, Başvuru Süreci ve Sıkça Sorulan Sorular

İş kazaları veya hastalıklar nedeniyle iş göremez hale gelen çalışanlar için iş görmezlik ödeneği, bir destek mekanizması olarak karşımıza çıkar. Bu ödeme sayesinde çalışanlar, geçici süreliğine işlerinden uzak kaldıkları dönemde maddi bir destek elde ederler. İş görmezlik ödeneği, alınması, miktarı, başvuru süreci ve sıkça sorulan sorularıyla dikkat çekiyor. Bu yazıda, iş görmezlik ödeneğinin ne olduğunu, ne kadar verildiğini, nasıl alındığını, başvuru sürecini, sıkça sorulan soruları ve alınma hakları ve sürelerini ele alacağız.

İş Görmezlik Ödeneği Nedir?

İş görmezlik ödeneği, çalışanların geçici olarak çalışamamaları durumunda almaya hak kazandıkları bir tür sosyal yardımdır. Bu ödeme, işçilerin geçici olarak iş yapamama nedeniyle maddi kayıplarını bir ölçüde telafi etmek amacıyla devlet tarafından yapılmaktadır. İşçilerin iş göremez hale gelmeleri durumunda, iş görmezlik ödeneğine başvurarak belirli bir süre boyunca maddi destek almaları mümkündür.

İş görmezlik ödeneği alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. İşçinin öncelikle sigortalı olması, çalışmama durumunun iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle olması, iş yeri hekiminin ve Sağlık Kurulu’nun raporlarının olumlu olması gibi kriterlere uygunluk sağlanmalıdır. Bu şartları yerine getiren işçiler, iş görmezlik ödeneği almak için başvuru sürecine geçebilirler.

 • Gerekli belgeler ile birlikte doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapılabilir. Başvurudan sonra SGK tarafından yapılacak inceleme sonucunda, iş görmezlik ödeneğine hak kazanılıp kazanılmadığı belirlenecektir.
 • İş görmezlik ödeneği almak için başvurular genellikle elektronik ortamda da yapılabilmektedir. SGK’nın internet sitesinden gerekli belgelerle birlikte online başvuru formu doldurulduktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olur. Bu yöntem ile başvurular daha hızlı sonuçlanabilmektedir.

İş görmezlik ödeneği alınırken dikkat edilmesi gereken bazı süreçler bulunmaktadır. Öncelikle işçinin sürekli sağlık kurulu raporlarını düzenli olarak güncellemesi ve raporlarının geçerlilik süresini kontrol etmesi önemlidir. Ayrıca işçilerin işe dönüş süreçlerinde SGK ile iletişim halinde olmaları ve gerekli evrakları zamanında sunmaları gerekmektedir.

İş Görmezlik Ödeneği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
1. İş görmezlik ödeneği ne kadar süre alınabilir?
2. İş görmezlik ödeneği ne kadar verilir?
3. İş görmezlik ödeneği almak için hangi belgeler gereklidir?

İş Görmezlik Ödeneği Ne Kadar Verilir?

İş Görmezlik Ödeneği, geçici olarak çalışma gücünü kaybeden ve iş göremezlik durumunda olan kişilere sağlanan bir sosyal güvenlik hizmetidir. İş göremezlik durumu, iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu durumda, çalışanın gelir kaybı önlenmeye çalışılır ve iş görmezlik ödeneği adı altında bir yardım sağlanır.

İş Görmezlik Ödeneği’nin miktarı, kişinin son bir yıl içinde elde ettiği brüt kazançlara bağlı olarak belirlenir. Bu miktar, kişinin çalışma hayatında elde ettiği gelire ve prim ödeme tutarına göre değişiklik gösterebilir. İş Görmezlik Ödeneği, brüt kazancın yüzdesi olarak hesaplanır. Genellikle, iş göremezlik süresinin ilk üç gününe işveren tarafından ödeme yapılır ve sonraki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir.

İş Görmezlik Ödeneği miktarının belirlenmesi için bir tablo kullanılır. Bu tablo, çalışanın brüt kazancı ile prim oranlarını birleştirerek ne kadar ödeme alacağını belirler. Tabloda, çalışanın brüt kazancı arttıkça iş göremezlik ödeneği miktarı da artar. Örneğin, yüksek brüt kazanca sahip bir çalışan daha yüksek bir iş göremezlik ödeneği alırken, düşük brüt kazanca sahip bir çalışan daha düşük bir iş göremezlik ödeneği alır.

İş Görmezlik Ödeneği Nasıl Alınır?

İş görmezlik ödeneği, çalışanların geçici olarak çalışamadıkları durumlarda maddi destek sağlamak amacıyla verilen bir ödemedir. Bu ödeneği almak için öncelikle gerekli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İş görmezlik ödeneği almanın belirli bir süreci bulunmaktadır ve bu süreci takip etmeniz önemlidir.

İş Görmezlik Ödeneği Nasıl Alınır?

İş görmezlik ödeneği almak için ilk olarak hastalık sigortası kapsamında olmanız gerekmektedir. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olan bir işyerinde çalışmanız gerekmektedir. Sigortalı olarak çalıştığınız süre boyunca primlerinizi düzenli bir şekilde yatırdıysanız, iş görmezlik ödeneği alma hakkınız bulunmaktadır.

İş Görmezlik Ödeneği Nasıl Alınır?

İş görmezlik ödeneği almak için yapmanız gereken ilk adım, işvereninize durumu bildirmek ve rapor almak olmalıdır. Raporunuzda, doktorunuzun işyerinde çalışmanızın geçici olarak uygun olmadığına ilişkin bir değerlendirmesi bulunmalıdır. Raporu işvereninize ilettikten sonra, işvereniniz SGK’ya sizin adınıza bildirimde bulunacaktır.

İş görmezlik ödeneği almak için raporunuzun süresi önemlidir. Raporunuzun süresi, doktorunuza bağlı olarak değişebilir. Rapor süresi dolmadan SGK’ya başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için işyerinizin bulunduğu SGK müdürlüğüne giderek gerekli evrakları teslim etmeniz gerekmektedir.

 • İş Görmezlik Ödeneği Almak İçin Gerekli Evraklar:
Raporunuzun aslı ve fotokopisi
Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
Sigorta bildirgenizin aslı ve fotokopisi

Bu evrakları teslim ettikten sonra başvurunuzun incelenmesi ve işlemlerin tamamlanması bir süre alabilir. SGK, başvurunuzu değerlendirdikten sonra iş görmezlik ödeneğinizi hesabınıza yatıracaktır. Ödeme süresi ve miktarı, rapor süresi ve geçmiş prim ödemelerinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İş Görmezlik Ödeneği Almak İçin Gerekli Şartlar

İş Görmezlik Ödeneği almak için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getirerek iş görmezlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz. İş görmezlik ödeneği, geçici olarak çalışamayacak duruma düşen çalışanlara sağlanan bir maddi destektir. İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık gibi sebeplerle çalışma gücü kaybeden kişilere bu ödeneğin verilmesi için bazı koşullar vardır.

İlk olarak, iş görmezlik ödeneği almak için sigortalı olarak çalışmanız gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan herkes iş görmezlik ödeneği talebinde bulunabilir. Sigortalı çalışanlar, iş yerinde meydana gelen bir kaza sonucu ya da meslek hastalığı sonucu çalışamaz hale geldiklerinde iş görmezlik ödeneği alabilirler.

İkinci olarak, iş görmezlik ödeneği alabilmeniz için geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız gerekmektedir. Yani, bir sağlık sorunu nedeniyle çalışma gücünüzü kaybetmiş olmanız gerekmektedir. Bunun için de yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşundan aldığınız raporu SGK’ya ibraz etmeniz gerekmektedir. Raporda, çalışma kabiliyetinizin geçici olarak kaybolduğu ve tedavi sürecine ihtiyaç duyduğunuzu belirten bir ifade bulunmalıdır.

 • İş görmezlik ödeneği almak için gerekli şartlar:
 1. Sigortalı olarak çalışma
 2. Geçici olarak çalışamayacak durumda olma
 3. Rapordan alınan geçici çalışmama durumunu belirten belge
Şart Açıklama
Sigortalı olarak çalışma İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık gibi sebeplerle sigortalı bir işte çalışıyor olmanız gerekmektedir.
Geçici olarak çalışamayacak durumda olma Yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşuna başvurarak alınan raporda çalışma kabiliyetinizin geçici olarak kaybolduğu belirtilmelidir.
Rapordan alınan belge Sağlık kuruluşundan alınan raporu SGK’ya ibraz etmeniz gerekmektedir.

İş Görmezlik Ödeneği İçin Başvuru Süreci

İş görmezlik ödeneği, çalışanların işyerinde geçirdikleri bir kaza sonucunda iş göremez hale gelmeleri durumunda devlet tarafından sağlanan bir sosyal yardımdır. Bu ödeneğe başvuru yapmak için belirli bir süreç takip edilmesi gerekmektedir.

İş görmezlik ödeneği başvurusu için öncelikle iş kazası geçiren kişinin, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde işverene başvuruda bulunması gerekmektedir. İşveren, iş kazasını bildirmekle yükümlü olduğu kuruma bu başvuruyu yapar ve iş kazası tespit tutanağı düzenleyerek ilgili kuruma iletmelidir.

Sonrasında, işyerine gelen denetçi tarafından iş kazası incelenir ve iş kazası geçiren kişi, sağlık kuruluşuna giderek gerekli sağlık raporunu alır. Sağlık raporu, geçici iş göremezlik durumunu ve tahmini süreyi belirtmelidir. Bu raporla birlikte iş kazası dosyası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilir.

 • İşverenin iş kazasını bildirmesi
 • Sağlık raporunun alınması
 • İş kazası dosyasının SGK’ya gönderilmesi
Belge Kim Tarafından?
İş kazası tespit tutanağı İşveren
Sağlık raporu İş kazası geçiren kişi
İş kazası dosyası İşveren

Bu sürecin tamamlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru sahibinin iş görmezlik derecesine göre ödeneği belirler ve işverene bildirir. İş görmezlik ödeneği, başvuru sahibinin banka hesabına yatar ve belirli aralıklarla ödenir. Ödeme süresi ve miktarı, iş görmezlik süresi ve derecesine göre değişiklik gösterebilir.

İş Görmezlik Ödeneği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İş görmezlik ödeneği, çalışanların geçici olarak çalışamadığı sürelerde aldığı bir maaştır. Bu süreçte pek çok soru ortaya çıkabilir ve bu yazıda iş görmezlik ödeneği ile ilgili sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım.

1. İş görmezlik ödeneği nedir?

İş görmezlik ödeneği, çalışanların sağlık sorunları nedeniyle geçici olarak işlerini yapamadıkları sürelerde sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen bir maaştır. Bu ödeneğe hak kazanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. İş görmezlik ödeneği ne kadar verilir?

İş görmezlik ödeneği miktarı, çalışanın son 1 yıllık brüt kazancına, çalışma süresine ve sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle kesin bir miktar vermek mümkün değildir. Fakat genellikle, iş görmezlik ödeneği günlük brüt kazancın %70’ini geçemez.

3. İş görmezlik ödeneği nasıl alınır?

İş görmezlik ödeneği alabilmek için öncelikle çalışanın bir sağlık sorunu yaşaması gerekmektedir. Çalışan, sağlık sorunu nedeniyle iş göremez olduğunda işyerine bildirimde bulunmalı ve en kısa sürede yaşadığı sağlık sorununa ilişkin sağlık kuruluşundan rapor almalıdır. Daha sonra bu raporu ve diğer gerekli belgeleri ile birlikte, SGK’ya başvuruda bulunarak iş görmezlik ödeneği talep edebilir.

Soru Cevap
1. İş görmezlik ödeneği nasıl başvurulur? İş görmezlik ödeneği için başvurular, SGK’nın internet sitesi üzerinden online olarak ya da SGK müdürlüklerine bizzat gidilerek yapılabilir. Başvuru için gerekli olan belgeler, SGK’nın internet sitesinde ve müdürlüklerde bulunabilir.
2. İş görmezlik ödeneği ne kadar süreyle alınabilir? İş görmezlik ödeneği, çalışanın geçici olarak iş göremediği süre boyunca verilir. Ancak, sağlık sorunu devam ettiği sürece ödeme yapılır. Sağlık sorunu sona erdiğinde ise iş görmezlik ödeneği kesilir.
3. İş görmezlik ödeneği hangi durumlarda kesilir? İş görmezlik ödeneği, çalışanın sağlık sorunu sona erdiğinde, işe dönmesi durumunda veya sigortalılık hâlinin sona ermesi gibi durumlarda kesilir. Ayrıca, iş göremezlik durumunun tespiti sırasında yanlış bilgi veya belge verildiği tespit edilirse de ödeme kesintiye uğrar.

İş Görmezlik Ödeneği Alma Hakları Ve Süreleri

İş Görmezlik Ödeneği Alma Hakları ve Süreleri

İş görmezlik ödeneği, geçici olarak çalışma gücünü yitiren ve iş göremez hale gelenlere verilen bir sosyal yardımdır. Bu yardımı alabilmek için belirli haklara sahip olmanız gerekmektedir. İş görmezlik ödeneği alma hakları ve süreleri hakkında bilgi sahibi olmanız, başvuru sürecinde işlerinizi kolaylaştıracaktır.

İş görmezlik ödeneği, çalışanların geçici süreyle çalışma yeteneklerini kaybettiklerinde ödenen bir yardımdır. Bu süreç, iş kazası, meslek hastalığı, doğal afet gibi durumlarda gerçekleşebilir. İş görmezlik ödeneğinden yararlanabilmeniz için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İlk olarak, çalıştığınız iş yerinde belirli süre ve prim ödeme şartlarını karşılamış olmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra, iş kazası veya meslek hastalığı geçirmeniz, çalışma gücünüzün en az %60 oranında kaybetmiş olmanız da gerekmektedir.

İş görmezlik ödeneğini alabilmek için başvuru sürecine de dikkat etmeniz gerekmektedir. Başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Başvuru işlemleri için belirli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamanız önemlidir. Bu belgeler arasında, işveren tarafından düzenlenen iş kazası veya meslek hastalığı raporu, çalışma gücü kaybı oranını belirleyen sağlık kurulu raporu ve kişisel kimlik bilgilerinizi içeren belgelere ihtiyacınız olacaktır.

 • İş görmezlik ödeneği alma hakları ve süreleri
 • Belirli bir süreyle çalışmış ve prim ödeme şartlarını karşılamış olmak
 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün %60’ını kaybetmiş olmak
 • Başvuruyu Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri aracılığıyla yapmak
 • Gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmak

İş görmezlik ödeneği alma hakları ve süreleri, geçici olarak iş göremez hale gelmiş olan bireylerin sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu haklardan yararlanabilmeniz için belirli şartları karşılamanız ve başvuru sürecinde gerekli belgeleri sağlamanız gerekmektedir. İş kazası veya meslek hastalığı geçirdiyseniz, çalışma gücünüzün kaybolduğu oranı belirleyen sağlık raporuna ve diğer belgelere sahip olmanız, işlemlerinizi hızlandıracaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçerek iş görmezlik ödeneğine başvurabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

İş Görmezlik Ödeneği Alma Hakları ve Süreleri Açıklama
Belirli bir süreyle çalışmış olmak ve prim ödeme şartlarını karşılamak İş görmezlik ödeneği alabilmeniz için belirli bir süre çalışmış ve prim ödemiş olmanız gerekmektedir. Bu sürenin ne kadar olduğu ve prim ödemenin şartları ilgili mevzuat tarafından belirlenmektedir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünüzün %60’ını kaybetmek İş görmezlik ödeneği alabilmeniz için iş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş ve çalışma gücünüzü en az %60 oranında kaybetmiş olmanız gerekmektedir. Bu durumu belirleyen sağlık kurulu raporu ile başvurunuzu yapmanız önemlidir.
Başvuruyu Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri aracılığıyla yapmak İş görmezlik ödeneği başvuruları, yerel Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Başvurunuz için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra bu kuruma başvurabilirsiniz.
Gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmak Başvurunuzun doğru ve hızlı bir şekilde işleme alınabilmesi için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamalısınız. İş kazası veya meslek hastalığı raporları, sağlık kurulu raporu ve kimlik bilgileriniz gibi belgeleri sunmanız gerekmektedir.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir